ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » Yearender 2022: உள்ளாட்சி தேர்தல் முதல் உதயநிதி அமைச்சரானது வரை.. தமிழ்நாட்டில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் ஒரு பார்வை!

Yearender 2022: உள்ளாட்சி தேர்தல் முதல் உதயநிதி அமைச்சரானது வரை.. தமிழ்நாட்டில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் ஒரு பார்வை!

2022 ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில நாட்களில் முடியப் போகிறது. இந்நிலையில் இந்த 2022ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம்.