ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » கல்லூரிக்கு வாங்கிய புதிய பேருந்தை ஓட்டிப்பார்த்த ராமதாஸ்!

கல்லூரிக்கு வாங்கிய புதிய பேருந்தை ஓட்டிப்பார்த்த ராமதாஸ்!

சரசுவதி சட்டக் கல்லூரிக்கு வாங்கிய பேருந்தை பா.ம.க நிறுவனர் ராமதாஸ் ஓட்டிப் பார்த்து மகிழ்ந்துள்ளார்.