Home » photogallery » tamil-nadu » PHOTOS OF BLACK SHIRT RALLY IN TRICHY

திருச்சியைக் கலக்கிய கருஞ்சட்டைப் பேரணி: புகைப்படத் தொகுப்பு

திருச்சியில் நடைபெற்ற கருஞ்சட்டைப் பேரணியில் 160 பெரியாரிய இயக்கத்தினர் கலந்து கொண்டனர்.