ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » சுமார் 7 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் - ரிஜெக்ட் எத்தனை தெரியமா?

சுமார் 7 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் - ரிஜெக்ட் எத்தனை தெரியமா?

சென்னை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை அதிகபட்சமாக, தென் சென்னையில் கடந்த 3 மாதங்களில் 49920 நபர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.