ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » தமிழக மக்களின் ஒரு அங்கமாக யோகாவை கொண்டு வர முயற்சி - மா ஃபா பாண்டியராஜன்

தமிழக மக்களின் ஒரு அங்கமாக யோகாவை கொண்டு வர முயற்சி - மா ஃபா பாண்டியராஜன்

international yoga day | தமிழகத்தில் பள்ளிகளிலும் யோகாவை அறிமுகம் செய்துள்ளனர். அதுவும் சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று மாஃபா பாண்டியராஜன் கூறினார்.

  • News18
  • |