முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » தமிழ்நாடு » உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

தமிழகத்தில் 11 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை வேறு துறைகளுக்கு மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

 • 110

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  உதயச்சந்திரன் முதல் ராதாகிருஷ்ணன் வரை.. தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடம்மாற்றம்..

  தமிழகத்தில் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்

  MORE
  GALLERIES