ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » மனநல காப்பகத்தில் மலர்ந்த காதல்.. மணக்கோலத்தில் காதல் ஜோடி!

மனநல காப்பகத்தில் மலர்ந்த காதல்.. மணக்கோலத்தில் காதல் ஜோடி!

இருவருக்கும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் முன்னிலையில் கோயிலில் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது.