ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » தெலுங்கு ஓவியர்களால் வளர்ந்த தஞ்சாவூர் ஓவிய கலை..! - எப்படி பிரபலமடைந்தது தெரியுமா?

தெலுங்கு ஓவியர்களால் வளர்ந்த தஞ்சாவூர் ஓவிய கலை..! - எப்படி பிரபலமடைந்தது தெரியுமா?

Thanjavur Painting Art | தஞ்சை என்றவுடன் உங்கள் நினைவுக்கு வருது தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் அல்லது பெரிய கோவில் (பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம்) இதற்கு அடுத்தப்படியாக இருப்பது தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை என்றும் கூறலாம்.