ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » தஞ்சாவூரில் சுடுமண்ணால் ஆன சோழர் காலத்து ஏழு உறை கிணறுகள் கண்டெடுப்பு

தஞ்சாவூரில் சுடுமண்ணால் ஆன சோழர் காலத்து ஏழு உறை கிணறுகள் கண்டெடுப்பு

சுடுமண்ணால் ஆன சோழர் காலத்து ஏழு உறை கிணறுகள் குளத்தை தூர்வாரும் போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.