ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஊதியம் கேட்டு போராட்டம்

கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஊதியம் கேட்டு போராட்டம்

Ariyalur District : தூய்மைப் பணியாளர்கள், கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள், நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஊதியம் கேட்டு போராட்டம் நடத்துகின்றனர்.

  • |