Home » photogallery » sports » OTHER SPORTS INDIAN WOMEN HOCKEY PLAYERS WONT GET TAX REDEMPTION FOR PRIZE MONEY LIKE NEERAJ CHOPRA WHY ARU

ஹாக்கி வீராங்கனைகளின் பரிசுப் பணத்துக்கு மட்டும் வரிவிலக்கு கிடையாது - ஏன் தெரியுமா?

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்றதற்காக ரொக்கப் பரிசு பெற்றிருக்கும் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா உள்ளிட்ட இந்திய வீரர்கள் பெற்றிருக்கும் கோடிக்கணக்கான பணத்துக்கு வரி விலக்கு உண்டா? ஹாக்கி வீராங்கனைகளின் பரிசுப் பணத்துக்கு மட்டும் வரி விலக்கு கிடைக்காது ஏன் தெரியுமா?