முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » விளையாட்டு » ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

IPL 2020 | ஐ.பி.எல் தொடரில் பங்கேற்க ஐக்கிய அமீரகம் சென்றுள்ள டெல்லி அணியினர் நட்சத்திர ஹோட்டலில் சொகுசு வசதிகளுடன் கூடிய அறையில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 • 110

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறையின் புகைப்படங்கள்

  ஐக்கிய அமீரகத்தில் டெல்லி அணியினர் தங்கியிருக்கும் சொகுசு அறை

  MORE
  GALLERIES