முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » விளையாட்டு » பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

பாராலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைந்துள்ளது. காலையில் இருந்தே இந்திய வீரர்கள் பதக்க வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்

 • 113

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  ஈட்டி எறிதல் போட்டியின் எஃப்64 பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற இந்தியாவின் சுமித் அன்டில்

  MORE
  GALLERIES

 • 213

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  ஈட்டி எறிதலில் கிளாஸ் F45 பிரிவில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் தேவேந்திர ஜஜாரியா

  MORE
  GALLERIES

 • 313

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் தங்கம் வென்ற அவனி லெகாரா

  MORE
  GALLERIES

 • 413

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  தேவேந்திர ஜஜாரியா

  MORE
  GALLERIES

 • 513

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  அவனி லெகாரா

  MORE
  GALLERIES

 • 613

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  ஈட்டி எறிதலில் கிளாஸ் F45 பிரிவில் வெண்கலப்பதக்கம் வென்ற சுந்தர் சிங்

  MORE
  GALLERIES

 • 713

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  வட்டு எறிதலில் F56பிரிவில் வெள்ளிப்பதக்கம் யோகேஷ் கதூனியா

  MORE
  GALLERIES

 • 813

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  யோகேஷ் கதூனியா

  MORE
  GALLERIES

 • 913

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  அவனி லெகாரா

  MORE
  GALLERIES

 • 1013

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  யோகேஷ் கதூனியா

  MORE
  GALLERIES

 • 1113

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  சுமித் அன்டில்

  MORE
  GALLERIES

 • 1213

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  தேவேந்திர ஜஜாரியா

  MORE
  GALLERIES

 • 1313

  பாராலிம்பிக் போட்டியில் இன்று பதக்க வேட்டை நடத்திய இந்திய வீரர்கள்..!

  சுந்தர் சிங்

  MORE
  GALLERIES