முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » விளையாட்டு » ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

டி20 உலகக் கோப்பை இந்திய அணிக்கான ஆலோசகராக முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் பலர் இணையத்தில் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

 • 114

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 214

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 314

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 414

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 514

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 614

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 714

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 814

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 914

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 1014

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 1114

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 1214

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 1314

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES

 • 1414

  ரெங்கன் வாத்தியராக அணிக்கு திரும்பிய தோனி... வைரல் மீம்ஸ்

  தோனி ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இணையத்தை தெறிக்க விடும் தோனி மீம்ஸ்

  MORE
  GALLERIES