ஹோம் » போடோகல்லெரி » விளையாட்டு » அஜாஜ் படேல் 14 விக்கெட்டுகள்: அஸ்வின் பிரமாதம்- வெற்றியை நோக்கி இந்தியா

அஜாஜ் படேல் 14 விக்கெட்டுகள்: அஸ்வின் பிரமாதம்- வெற்றியை நோக்கி இந்தியா

அஜாஜ் படேல் 14 விக்கெட்டுகள், அஸ்வின் பிரமாதம் வெற்றியை நோக்கி இந்தியா.