Home » photogallery » sports » CRICKET CLINICAL INDIAN WOMEN DEFEAT ENGLAND BY 66 RUNS IN FIRST ODI MU

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது இந்தியா!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரை இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. #ENGWvINDW