ஹோம் » போடோகல்லெரி » விளையாட்டு » அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

 • 111

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி

  MORE
  GALLERIES

 • 211

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20... அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 311

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 411

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 511

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 611

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 711

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 811

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 911

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 1011

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES

 • 1111

  அதிரடி சரவெடி...வெளுத்து வாங்கிய இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ்!

  5-வது டி20...அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியின் அசத்தல் போட்டோஸ் credit: BCCI

  MORE
  GALLERIES