ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » பெண்களுக்கு தாலி தொடர்பான கெட்ட கனவுகள் வந்தால் உடனே இதை செய்து விடுங்கள்

பெண்களுக்கு தாலி தொடர்பான கெட்ட கனவுகள் வந்தால் உடனே இதை செய்து விடுங்கள்

Mangalyam removing Dream | ஒரு பெண் எத்தனை நகை அணிந்திருந்தாலும் நம் பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக மஞ்சள் கயிற்றில் திருமாங்கல்யத்தைக் கட்டிக்கொள்வதே சிறப்பாகும். அத்தகைய தாலியை கழற்றுவதுபோல கனவு கணடால் என்ன பலன் கிடைக்கும் தெரியுமா?