ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோயிலில் கோலாகலமாக நடந்த வேடுபரி உற்சவம்..!

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோயிலில் கோலாகலமாக நடந்த வேடுபரி உற்சவம்..!

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோயிலில் நம்பெருமாள் தங்க குதிரை வாகனத்தில் வேடுபரி எனப்படும் வையாளி கண்டருளல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.