ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » விரதம் இருக்கும் காலத்தில் இந்த விஷயங்களை மறக்காதீர்கள்...

விரதம் இருக்கும் காலத்தில் இந்த விஷயங்களை மறக்காதீர்கள்...

விரதத்தின் போது அசைவ உணவுகளை சாப்பிடுதல், பிறருக்கு சமைத்துக் கொடுப்பது கூட தவறாகும். வெற்றிலை பாக்கு போடுதல், புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், சூதாடுதல் ஆகியவையும் கூடாது. மேலும் விரதத்தை கொண்டாடும் போது முன்னோர்களை கடவுளுடன் நினைவு கூற வேண்டும்.