ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » ஆன்மீகமும்... தாம்பத்தியமும்... கோவில் சிலைகள் சொல்லும் தத்துவம்

ஆன்மீகமும்... தாம்பத்தியமும்... கோவில் சிலைகள் சொல்லும் தத்துவம்

உலக நாடுகள் அனைத்திலும் நிர்வாணத்தை வெளிப்படுத்துவது போன்ற சிற்பங்களும் சிலைகளும் ஓவியங்களும் பழைய நாகரிகம் முதற்கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கின்றன. அவை கோவில், மதம் என்ற புனிதத்துடன் இணைந்தே காணப்படுகிறது என்பது இன்னும் வியப்பை ஏற்படுத்தலாம். சிற்பம், கலை, ஓவியம் எல்லாமே வேறு வேறு துறைகளாக இன்றைக்குக் கருதப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் பழைய நாகரிகங்கள் அனைத்திலும் சமயநெறிகளுடன் இணைந்தே வளர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது