முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » ஆன்மிகம் » அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

Ram Mandir Bhumi Pujan | அயோத்தியில் ராமர் கோவிலுக்கான பூமி பூஜை நடக்கும் இடத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்

 • News18
 • 17

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  அயோத்தி ராமர் கோவில் பூமி பூஜை புகைப்படங்கள்

  MORE
  GALLERIES