ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » Pooja: இந்த உலோகப் பாத்திரத்தை பூஜைக்கு பயன்படுத்த கூடாதாம்... ஏன் தெரியுமா?

Pooja: இந்த உலோகப் பாத்திரத்தை பூஜைக்கு பயன்படுத்த கூடாதாம்... ஏன் தெரியுமா?

Metals used in pooja: மத நூல்களில், கடவுளை வழிபடுவதற்கு சில விதிகள் உள்ளன. அதன்படி, வழிபாடுகளை எப்படி கடைபிடிப்பது என்பது பற்றிய தகவல்களும் வழிபாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பாத்திரங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும். அவை என்ன மாதிரியான உலோகத்தில் இருக்க வேண்டும்? என்ற தகவல்கள் இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.