Home » photogallery » spiritual » MAHASHIVATRI MAHAYOGA NINE ZODIAC SIGN WILL GET BENEFIT VAI

மகாசிவராத்திரி 2022 : இந்த 9 ராசியினருக்கு இனி மகாயோகம்தான்...

Mahashivatri 2022 | சிவராத்திரி நாளில் சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் திருமணம் நடக்கும். இந்த நாளில் பல கிரகங்கள் மாறுகின்றன. அப்போது ராசிகளின் நிலைகளும் மாறிப்படும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர். இம்முறை சிவராத்திரியின் நள்ளிரவில் இருந்து சில ராசியினருக்கு மாற்றம் ஏற்படும். அதனால் பலவித அதிர்ஷ்டங்கள் கிடைக்கும்.. எந்த வேலையும் தடையின்றி வெற்றியாகும்.