ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » Mahalakshmi Vrat 2021: மகாலட்சுமி விரதத்தின் முக்கியத்துமும் அதன் வழிபாட்டு முறைகளும்

Mahalakshmi Vrat 2021: மகாலட்சுமி விரதத்தின் முக்கியத்துமும் அதன் வழிபாட்டு முறைகளும்

செல்வத்தை ஒருவருக்கு வாரி வழங்கும் தெய்வம் மகாலட்சுமி. அவளது அருள் இருந்தால் ஒரே நாளில் குபேரன் ஆகிவிடலாம்.