Home » photogallery » spiritual » KALA SARPA DHOSAM 2022 RAGU KETU TRANSITED THESE 4 RASI PEOPLE WILL SUFFER DUE TO KALA SARPA VAI

2022ஆம் ஆண்டில் இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு காலசர்ப்ப தோஷம் என்ன செய்ய போகிறது தெரியுமா?

கால சர்ப் யோகத்தினால் சில ராசிகாரர்களுக்கு மிகவும் மோஷமாக இருக்கும். ஜோதிடரின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆண்டு இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கால் சர்ப்ப தோஷம் சில சிரமங்களைத் தர உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.