ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » பூஜை அறைக்கு தேவையான சில குறிப்புகள்...

பூஜை அறைக்கு தேவையான சில குறிப்புகள்...

பூஜை அறையை குப்பைகள் இன்றி சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். பூஜை அறையின் சுவரின் நிறம் வெள்ளை, மஞ்சள் அல்லது நீல நிறத்தில் இருக்க வேண்டும்.