ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » Vastu : இந்த அலங்கார பொருட்களை இனிமேல் உங்கள் வீட்டில் வைக்காதீர்கள்... காரணம் இதுதான்..

Vastu : இந்த அலங்கார பொருட்களை இனிமேல் உங்கள் வீட்டில் வைக்காதீர்கள்... காரணம் இதுதான்..

வாஸ்து சாஸ்திரம் நமது இந்திய தேசத்தின் பாரம்பரிய கட்டிடக் கலைமுறை ஆகும். கட்டிடங்களின் தள அமைப்பு, அளவீடுகளை திசைகளின் தத்துவ முறைகளுக்கு ஏற்ப விஞ்ஞானப் பூர்வமாகவும், மெய்ஞானப் பூர்வமாகவும் அலசி ஆராய்ந்து வாழ்விடங்களுக்குத் தேவையான வாழ்வியல் குறிப்புகளை தந்துள்ள பொக்கிஷக் குறிப்புகள் ஆகும்