முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

Rasipalan | மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான தினசரி ராசி பலன் இதோ...

 • 112

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Aries:
  The feeling of acting like a hand puppet to be swayed by others will no longer exist. A few close people around are likely to be jealous of the good things happening to you. It's time to explore what's going on.
  A sign for your luck - a narrow road

  MORE
  GALLERIES

 • 212

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Taurus:
  One thing that has been tried too much, now slowly move to the next level. It is not weakness to automatically go to others and make demands. Emphasize intuition.
  A sign for your luck - Storm

  MORE
  GALLERIES

 • 312

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Gemini:
  There is no longer a need to keep something inside and not show your emotions. It's time to speak your mind. Don't expect anyone's support because you won't get any kind of support right away. Investments made in the past will progress at a snail's pace.
  A sign for your luck - a glass jar

  MORE
  GALLERIES

 • 412

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Cancer:
  Since you were not prepared at the right time, you will now be pushed to the final stage where you will have to pay all your efforts. Parents will be supportive and relatives may surprise you. Whatever is disliked, it is best to reject it.
  A symbol for your luck - marigold

  MORE
  GALLERIES

 • 512

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Leo:
  There will be a strong urge to travel for work. Things you thought about will come true in a few days. Since time is already running out, it will be difficult to make new promises. Money needs attention.
  A sign for your luck - the bridge

  MORE
  GALLERIES

 • 612

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Virgo:
  How powerful your silence will prove to many today. You can take the lead on an important discussion. Your past performance will garner accolades. Help someone in real need.
  A sign for your luck - copper jug

  MORE
  GALLERIES

 • 712

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Libra:
  A note of appreciation from a client will boost your morale, though challenges may continue. A good strategic teamwork can help you push personal boundaries. An opportunity to improve your skills may come now.
  A sign for your luck - bright wall

  MORE
  GALLERIES

 • 812

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Scorpio:
  Prosperity and prosperity are starting to peek into your life now. You will enjoy seeing your tasks accomplished and goals accomplished. Continue the newly started habit.
  A sign of your luck - sour candy

  MORE
  GALLERIES

 • 912

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  SAGITTARIUS:
  If you want to ignore the person who is deliberately creating problems in your life, now is the time to confront and resolve it. It can be difficult to forgive someone who has hurt you emotionally in the past.
  A sign of your luck - silver jewelry

  MORE
  GALLERIES

 • 1012

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Capricorn:
  May want to develop traits that enhance personality traits. Your parents may force you to make a final decision soon on an important matter. Today will be a calm day compared to other days.
  A sign for your luck - Pebble

  MORE
  GALLERIES

 • 1112

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Aquarius:
  Today is an entertaining day. You may feel a little lost and irritable at times. Your wife is likely to come across as relatively understanding. Some guests may arrive in the evening.
  A sign for your luck - cinnamon

  MORE
  GALLERIES

 • 1212

  Today Rasi Palan : இந்த ராசியினருக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 4, 2022) பணவரவு அதிகரிக்கும்.!

  Pisces:
  Find solutions to small problems first, then tackle big problems. Can be unnecessarily stressed. Avoid fights today and don't start anything new. Avoid dealing with politics at work.
  A sign for your luck - abstract art

  MORE
  GALLERIES