ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆன்மிகம் » Aadi Perukku 2022 | ஆடி பெருக்கில் வாங்கும் எந்த ஒரு பொருளும் பெருகுமாம்?

Aadi Perukku 2022 | ஆடி பெருக்கில் வாங்கும் எந்த ஒரு பொருளும் பெருகுமாம்?

Aadi Perukku 2022 : தாலி தங்கமாக இருந்தாலும் அதில் மஞ்சளும், குங்குமமும் வைக்க வேண்டும் என நம் முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர்.