ஹோம் » போடோகல்லெரி » ராமநாதபுரம் » மதமென பிரிந்ததுபோதும்... இஸ்லாமிய பெண்கள் கொண்டாடிய பொங்கல் விழா.. ராமநாதபுரத்தில் நெகிழ்ச்சி

மதமென பிரிந்ததுபோதும்... இஸ்லாமிய பெண்கள் கொண்டாடிய பொங்கல் விழா.. ராமநாதபுரத்தில் நெகிழ்ச்சி

Pongal 2023 : ராமநாதபுரத்தில் சமத்துவ பொங்கல் வைத்து கொண்டாடிய முஸ்லீம் பெண்கள் சமத்துவ பொங்கல் கொண்டாடி வருவது மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக பேட்டி. செய்தியாளர் : வீரக்குமரன் - ராமநாதபுரம்