ஹோம் » போடோகல்லெரி » புதுக்கோட்டை » 10 தலைகளுடன் ராவணன்... வியக்கவைக்கும் புதுக்கோட்டை குடுமியான்மலை சிற்பங்களின் புகைப்பட தொகுப்பு!

10 தலைகளுடன் ராவணன்... வியக்கவைக்கும் புதுக்கோட்டை குடுமியான்மலை சிற்பங்களின் புகைப்பட தொகுப்பு!

Kudumiyanmalai Sculpture | புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள குடுமியான்மலையில் வரலாறு மற்றும் கலை ஆகியவற்றை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள உதவும் குடைவரை கோவில்கள், சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகள் முதலியவை பொங்கிஷம்போல் இருகின்றன.