ஹோம் » போடோகல்லெரி » புதுச்சேரி » புதுச்சேரியில் வண்ண விளக்குகளால் மிளிர்ந்த தேவாலயங்கள்

புதுச்சேரியில் வண்ண விளக்குகளால் மிளிர்ந்த தேவாலயங்கள்

புதுச்சேரியிலுள்ள முக்கிய தேவாலயங்கள் வண்ண விளக்குகளால் மிளிர்ந்தன.