முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியா » வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

Bengaluru bannerghatta biological park | பெங்களூரு அருகே உள்ள பன்னர்கட்டா உயிரியல் பூங்காவிற்கு விலங்குகள் பரிமாற்றத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய விலங்கு சென்றுள்ளது.

 • 17

  வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

  பன்னர்கட்டா உயிரியல் பூங்காவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலியால் விலங்கு பிரியர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

  பெங்களூரு புறநகரில் உள்ள பன்னர்கட்டா உயிரியல் பூங்காவிற்கு வெள்ளை ராயல் பெங்கால் புலி சென்றுள்ளது.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

  சென்னை வண்டலூரில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து பன்னார்கட்டாவுக்கு வெள்ளை ராயல் பெங்கால் புலி கொண்டு செல்லப்பட்டது.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

  வெள்ளைப்புலிக்கு பதிலாக பன்னர்கட்டா உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து சிங்கம் ஒன்று வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

  2020 ஆம் ஆண்டில், சனா மற்றும் சங்கர் ஆகிய சிங்கங்களுக்கு பிறந்த ஷெர்-யார் என்ற ஆண் சிங்கம் அரின்நகர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு மாற்றப்பட்டது.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

  சிங்கத்திற்குப் பதிலாக பீஷ்மருக்கும் மீனாவுக்கும் பிறந்த இந்த வெள்ளைப்புலி, சுமார் 3 வயதுடைய பன்னர்கட்டா உயிரியல் பூங்காவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  வண்டலூரில் இருந்து பன்னர்கட்டாவிற்கு சென்ற வெள்ளை புலி!

  சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு புலி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சில நாட்களுக்குப் பிறகு அது சுற்றுலாப் பயணிகளின் பார்வைக்கு அனுமதிக்கப்படும்.

  MORE
  GALLERIES