முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியா » Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு இன்று காலை திருப்பதி திருமலையில் ஏழுமலையான் கோயிலில் சொற்க வாசல் திறக்கப்பட்டது.

 • 119

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி திருமலையில், உற்சவர் மலையப்ப சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராக கோவிலில் இருந்து புறப்பட்டு தங்கத்தேரில் எழுந்தருளினார்.

  MORE
  GALLERIES

 • 219

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 319

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 419

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 519

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 619

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 719

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 819

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 919

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1019

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1119

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1219

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1319

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1419

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1519

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1619

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1719

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1819

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES

 • 1919

  Vaikunda Ekadasi | திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு (புகைப்படங்கள்)

  திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு

  MORE
  GALLERIES