முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியா » Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவின் தண்டனைகாலம் முடிவடைந்ததையடுத்து, இன்று சிறையில் இருந்து விடுதலையானார். இந்நிலையில் அவர் சிகிச்சை பெறும் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்தனர்.

 • 17

  Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

  சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவின் தண்டனைகாலம் முடிவடைந்ததையடுத்து, இன்று சிறையில் இருந்து விடுதலையானார்.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

  சசிகலா சிகிச்சை பெறும் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்துள்ளனர்

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

  சசிகலா சிகிச்சை பெறும் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்துள்ளனர்

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

  சசிகலா சிகிச்சை பெறும் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்துள்ளனர்

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

  சசிகலா சிகிச்சை பெறும் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்துள்ளனர்

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

  சசிகலா சிகிச்சை பெறும் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்துள்ளனர்

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Sasikala Release : வி. கே. சசிகலா விடுதலை ஆனார்... பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் குவிந்த ஆதரவாளர்கள் 

  சசிகலா சிகிச்சை பெறும் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்துள்ளனர்

  MORE
  GALLERIES