2/5
இந்தியா Jan 31, 2018, 03:31 PM

மகாத்மா காந்தியின் அரிய புகைப்படங்கள்

லண்டனில் நகைச்சுவை நடிகர் சார்லி சாப்ளினுடன், காந்தியும் அவரது மனைவியும்.