ஹோம் » போடோகல்லெரி » இந்தியா » சிவப்பு ரேஷன் அட்டைத்தாரர்களுக்கு ரூ.5000 வெள்ள நிவாரணம்

சிவப்பு ரேஷன் அட்டைத்தாரர்களுக்கு ரூ.5000 வெள்ள நிவாரணம்

கட்டட தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்களுக்கும், மீனவர்களுக்கும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.