முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியா » காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

தற்காலிக ஏற்பாடாகவே காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் மாநில அந்தஸ்தை பெறும் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்

 • 112

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 212

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 312

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 412

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 512

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 612

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 712

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 812

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 912

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 1012

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 1112

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES

 • 1212

  காஷ்மீர், லடாக் மக்கள் இனி அமைதியான சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிப்பார்கள் - பிரதமர் மோடி

  MORE
  GALLERIES