ஹோம் » போடோகல்லெரி » இந்தியா » பிரதமர் மோடி அணிந்த வித்தியாசமான தலைப்பாகைகள்

பிரதமர் மோடி அணிந்த வித்தியாசமான தலைப்பாகைகள்

பிரதமர் மோடி அந்தந்த பகுதி மக்களின் பார்ம்பரிய உடைகள், தலைப்பாகைகள் போன்றவற்றை அணிவதில் ஆர்வம் கொண்டவர்.