Home » photogallery » national » MISSION PAANI HOW MUCH WATER WE USE TO MAKE EVERYDAY PRODUCTS

மறைநீர்: ஒரு கிலோ அரிசி உற்பத்தி செய்ய 2,497 லிட்டர் தண்ணீர் செலவாகுமாம்!

மறை நீர் என்பது, ஒரு பொருளை தயாரிக்க மறைமுகமாக செலவு செய்யப்படும் தண்ணீர் அளவு.

  • |