ஹோம் » போடோகல்லெரி » இந்தியா » மறைநீர்: ஒரு கிலோ அரிசி உற்பத்தி செய்ய 2,497 லிட்டர் தண்ணீர் செலவாகுமாம்!

மறைநீர்: ஒரு கிலோ அரிசி உற்பத்தி செய்ய 2,497 லிட்டர் தண்ணீர் செலவாகுமாம்!

மறை நீர் என்பது, ஒரு பொருளை தயாரிக்க மறைமுகமாக செலவு செய்யப்படும் தண்ணீர் அளவு.