ஹோம் » போடோகல்லெரி » இந்தியா » என் கடவுளான டிரம்பை சந்திக்க வேண்டும் - சிலை வைத்து விரதமிருந்து வழிபடும் தீவிர ரசிகர் கோரிக்கை

என் கடவுளான டிரம்பை சந்திக்க வேண்டும் - சிலை வைத்து விரதமிருந்து வழிபடும் தீவிர ரசிகர் கோரிக்கை