முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியா » கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

கேரளாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டி வருகிறது. கேரளாவில் பெய்து வரும் கனமழையால் காணும் இடமெல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது.

 • 111

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 211

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கேரளாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை

  MORE
  GALLERIES

 • 311

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 411

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 511

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 611

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 711

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 811

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 911

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 1011

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES

 • 1111

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா - புகைப்படங்கள்

  கனமழையால் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கும் கேரளா

  MORE
  GALLERIES