Home » photogallery » national » INTERNATIONAL TIGER DAY 2021 TAKE A LOOK AT 5 FAMOUS TIGERS OF INDIAN NATIONAL PARKS ARC GHTA

International Tiger Day 2021 : இந்தியாவின் 5 பிரபலமான புலிகள்! எங்கு இருக்கு தெரியுமா?

உலக புலிகள் தினமான இன்று, இந்தியாவின் பல்வேறு தேசிய பூங்காக்களில் பிரபலமான 5 புலிகளை பற்றி பார்ப்போம்.