ஹோம் » போடோகல்லெரி » இந்தியா » 2019-ஆம் ஆண்டில் ரயில் விபத்தில் எந்த பயணியும் உயிரிழக்கவில்லை : ரயில்வே அமைச்சகம்

2019-ஆம் ஆண்டில் ரயில் விபத்தில் எந்த பயணியும் உயிரிழக்கவில்லை : ரயில்வே அமைச்சகம்

2019ஆம் ஆண்டில் ரயில் விபத்தில் எந்த பயணியும் உயிரிழக்கவில்லை என மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.