முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியா » காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் டெல்லியை நோக்கி டிராக்டர் பேரணியைத் தொடக்கியுள்ளனர்.

 • 114

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  குடியரசு தினவிழாவுக்கு இடையூறு ஏற்படாமல் பேரணி நடத்துவதற்கு விவசாயிகள் ஒப்புக்கொண்டதையடுத்து, பேரணி நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதனால், இன்று காலை முதலே விவசாயிகள் போராட்டக்களத்திலிருந்து டெல்லிக்குள் டிராக்டர் மூலம் நுழையத் தொடங்கிவிட்டனர். ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் கைகளில் தேசியக் கொடிகளை ஏந்திக்கொண்டு வருகின்றனர்.

  MORE
  GALLERIES

 • 214

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 314

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 414

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 514

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 614

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 714

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 814

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 914

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 1014

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 1114

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 1214

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 1314

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள் ( படங்கள்: ட்விட்டர் மற்றும் ஏ.என்.ஐ)

  MORE
  GALLERIES

 • 1414

  காவல்துறையின் தடுப்புகளை தகர்த்து டிராக்டர்களில் டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்! (படங்கள்)

  பல்லாயிரம் டிராக்டர்கள் அணிவகுக்க இருப்பதால் பலத்த பாதுகாப்பு

  MORE
  GALLERIES