முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியா » பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் என்று உலகுக்கு போதித்த புத்தரின் சிலை பிரம்மாண்டமாக தாய்லாந்தில் உருவாகி வருகின்றது.

 • 16

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

  புத்த மதத்தைத் தோற்றுவித்தவரும், ஆன்மீக சிந்தனையாளருமான கௌதம புத்தரின் சிலை தாய்லாந்தின் பேங்காங்கில் 69 மீட்டர் உயரத்தில் பிரமாண்டமாக கட்டப்பட்டு வருகின்றது.

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை (புகைப்படங்கள்)

  பேங்காங்கில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட புத்தர் சிலை

  MORE
  GALLERIES