Home » photogallery » national » 40 DAY OF CHILLAI KALAN KASHMIRS HARSHEST PERIOD OF WINTER BEGINS

கடும் பனிப்பொழிவில் காஷ்மீர்: ”சில்லாய் கலான் “ கேலரி

கடும் பனிப்பொழிவு காலம் என்றழைக்கப்படும் "சில்லாய் - கலான்" ஜம்மு - காஷ்மீர் மாநிலத்தில் தொடங்கியது. அதன் புகைப்படத் தொகுப்பு

  • News18
  • |