ஹோம் » போடோகல்லெரி » மதுரை » மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அஷ்டமி சப்பர வீதி உலா... திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அஷ்டமி சப்பர வீதி உலா... திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்!

madurai meenakshi Amman | மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அஷ்டமி சப்பர விழாவில் உயிர்களின் பசிப்பிணி தீர்ப்பதற்காக வீதிகளில் இரைக்கப்பட்ட அரிசிகளை சேகரித்த பக்தர்கள்.