ஹோம் » போடோகல்லெரி » மதுரை » மதுரை யானைமலையில் உள்ள சமண சிற்பங்களின் சிறப்புகள் தெரியுமா?

மதுரை யானைமலையில் உள்ள சமண சிற்பங்களின் சிறப்புகள் தெரியுமா?

மதுரை ஒத்தக்கடை யானைமலையிலுள்ள சமண சிற்பங்கள் 10-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவையாகும்.

  • Local18